2651020930 Σπύρου Λάμπρου 65, Ιωάννινα dskoukos@gmail.com