2651020930 Σπύρου Λάμπρου 65, Ιωάννινα dskoukos@gmail.com
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 


 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΑΜ-Α1-Α2-Α
ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Σχολή οδηγών Ιωάννινα

 
 
     
 

Κατηγορία ΑΜ (Μοτοποδήλατο έως 50cc)
Δικαίωμα οδήγησης για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα, με μέγιστη, εκ κατασκευής, ταχύτητα 45 km/h, και κινητήρα κυβισμού μέχρι και 50 cm3. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 16º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α1 (Μοτοσυκλέτα έως 125cc)
Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)   και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α2 (Μοτοσυκλέτα έως 35kw)
Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτες μέγιστης ισχύος 35 kW (46,94 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW/kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσυκλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσυκλέτας. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 20º έτος και ισχύει για 15 έτη.

Κατηγορία Α (Μοτοσυκλέτα ανεξαρτήτων κυβικών εκατοστών)
Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτα οποιασδήποτε ισχύος ή σχέσης ισχύος/βάρους ή κυβισμού και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW (20,12 hp). Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 24º έτος, ή το 22º έτος μόνο σε περίπτωση που υπάρχει στην κατοχή άδεια οδήγησης της Α2 κατηγορίας για τουλάχιστον δύο ( 2 ) έτη, και ισχύει για 15 έτη.

Προσθήκη του κωδικού «121» 
Δικαίωμα οδήγησης για μοτοσυκλέτα κατηγορίας Α1 χωρίς θεωρητική και πρακτική εξέταση. Προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος να είναι κάτοχος διπλώματος κατηγορίας Β τουλάχιστον 6 έτη και να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1. Συγκατάθεση γονέων με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση επικυρωμένη από ΚΕΠ.
2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:

  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
  • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.

3.Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

5.Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
6.Δύο ( 2 ) πιστοποιητικά υγείας παθολόγου και οφθαλμίατρου με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού.
Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε:

  • Τις φωτογραφίες.
  • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις.
  • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

  • Γενική αίματος και σακχάρου.
  • Γενική ούρων.
  • Καρδιογράφημα.
  • Ακτινογραφία θώρακος.
 

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ ερασιτεχνικό δίπλωμα και θέλει επέκταση διπλώματος σε μοτοσυκλέτα, δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά υγείας των ιατρών και χρειάζονται μόνο δύο (2) φωτογραφίες. Ο υποψήφιος οδηγός δεν ξαναπερνάει από θεωρητική εξέταση ΚΟΚ αλλά περνάει από θεωρητική εξέταση ΜΟΤΟ και τα ελάχιστα υποχρεωτικά μαθήματα είναι 11 θεωρητικά ΜΟΤΟ και 14 πρακτικά ΜΟΤΟ.

 

 
     
 
 
Πατήστε εδώ για να κάνετε online test άμεσα και γρήγορα!