2651020930 Σπύρου Λάμπρου 65, Ιωάννινα dskoukos@gmail.com
 
 
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 


 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
  ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΝΤΑΛΙΚΑ
ΚΟΥΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | Σχολή οδηγών Ιωάννινα

 
 
     
 

Η σχολή οδηγών Κούκος Ηλίας αναλαμβάνει τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την απόκτηση διπλώματος κατηγορίας CE. Όσον αφορά τα πρακτικά μαθήματα, δίνεται η δυνατότητα έναρξης των μαθημάτων από το σπίτι σας.

Επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης – Νταλίκας CΕ

Δικαίωμα οδήγησης για φορτηγά από 3501 kgr έως το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του κάθε φορτηγού + ρυμουλκούμενου ή επικαθήμενου μέγιστου φορτίου οριζόμενου από την εκάστοτε νομοθεσία. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης C κατηγορίας. Ισχύει για 5 έτη από την ημερομηνία έκδοσης ή την ημερομηνία της προηγούμενης ανανέωσης.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  10 πρακτικά με επικαθήμενο ή συρόμενο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση,επικυρωμένη από ΚΕΠ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
  • την μόνιμη κατοικία του.
  • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
  1. Αίτηση εκτύπωσης επικυρωμένη από ΚΕΠ.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε και 185 ημέρες για τους ξένους υπηκόους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

  1. Η άδεια οδήγησης σε ισχύ και φωτοαντίγραφο της.
  2. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου.
 
     
 
Πατήστε εδώ για να κάνετε online test άμεσα και γρήγορα!