2651020930 Σπύρου Λάμπρου 65, Ιωάννινα dskoukos@gmail.com

ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΟ 50 Κυβικά:

-ΕΞΑΜΗΝΟ από 23€
-ΕΤΗΣΙΟ από 45€

ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ από 125 Κυβικά:

ΕΞΑΜΗΝΟ από 35€
ΕΤΗΣΙΟ από 64€

ΙΧΕ 7-8 Hp

ΕΞΑΜΗΝΟ από 35€
ΕΤΗΣΙΟ από 64€

ΙΧΕ 9-10 Hp

ΕΞΑΜΗΝΟ από 90€
ΕΤΗΣΙΟ από 150€

ΦΙΧ 11 Hp

ΕΞΑΜΗΝΟ από 120€
ΕΤΗΣΙΟ από 200€

ΦΙΧ Αγροτικό 9 Hp

ΕΞΑΜΗΝΟ από 60€
ΕΤΗΣΙΟ από 110€